विंडोज कमांड  

Posted by शैलेश पिंगळे

कंट्रोल पॅनल वापरायचे कमांड

APPWIZ.CPL: opens Add or Remove programs utility tool

OPTIONALFEATURES: opens Add or Remove Windows component utility

DESK.CPL: opens display properties. Themes tab

HDWWIZ.CPL: opens add hardware wizard

IRPROPS.CPL: infrared utility tool

JOY.CP: opens game controllers settings

MMSYS.CPL: opens Sound and Audio device Properties. Volume tab

SYSDM.CPL: opens System properties

TELEPHON.CPL: Opens phone and Modem options

TIMEDATE.CPL: Date and Time properties

WSCUI.CPL: opens Windows Security Center

ACCESS.CPL: opens Accessibility Options

WUAUCPL.CPL: opens Automatic Updates

POWERCFG.CPL: opens Power Options Properties

विंडोजचे काही आणखी शॉर्ट कट

AZMAN.MSC: opens authorisation management utility tool

CERTMGR.MSC: opens certificate management tool

COMPMGMT.MSC: opens the Computer management tool

COMEXP.MSC or DCOMCNFG: opens the Computer Services management tool

DEVMGMT.MSC: opens Device Manager

EVENTVWR or EVENTVWR.MSC: opens Event Viewer

FSMGMT.MSC: opens Shared Folders

NAPCLCFG.MSC: NAP Client configuration utility tool

SERVICES.MSC: opens Service manager

TASKSCHD.MSC or CONTROL SCHEDTASKS: opens Schedule Tasks manager

GPEDIT.MSC: opens Group Policy utility tool

LUSRMGR.MSC: opens Local Users and Groups

SECPOL.MSC: opens local security settings

CIADV.MSC: opens indexing service

NTMSMGR.MSC: removable storage manager

NTMSOPRQ.MSC: removable storage operator requests

WMIMGMT.MSC: opens (WMI) Window Management Instrumentation

PERFMON or PERFMON.MSC: opens the Performance monitor

MMC: opens empty Console

विंडोजचे सिस्टम ३२ वापरायचे कमांड

MDSCHED: opens memory diagnostics tools

DXDIAG: opens DirectX diagnostics tools

ODBCAD32: opens ODBC Data source Administrator

REGEDIT or REGEDT32: opens Registry Editor

DRWTSN32: opens Dr. Watson

VERIFIER: opens Driver Verifier Manager

CLICONFG: opens SQL Server Client Network Utility

UTILMAN: opens Utility Manager

COLORCPL: opens color management

CREDWIZ: back up and recovery tool for user passwords

MOBSYNC: opens Synchronization center

MSCONFIG: opens System Configuration Utility

SYSEDIT: opens System Configuration Editor

SYSKEY: Windows Account Database Security management


Windows utility and applications
EPLORER: Opens windows Explorer

IEXPLORER: Opens Internet explorer

WAB: opens Contacts

CHARMAP: opens Character मैप

WRITE: opens WordPad

NOTEPAD: opens Notepad

CALC: opens Calculator

CLIPBRD: opens Clipbook Viewer

WINCHAT: opens Microsoft Chat Interface

SOUNDRECORDER: opens sound recording tool

DVDPLAY: run CD or DVD

WMPLAYER: opens Windows Media Player

MOVIEMK: Opens untitled Windows Movie Maker

OSK: opens on-screen Keyboard

MAGNIFY: opens Magnifier

WINCAL: opens Calendar

DIALER: opens phone Dialer

EUDCEDIT: opens Private Character Editor

Disk management
DISKMGMT.MSC: opens disk management utility

CLEANMGR: opens disk drive clean up utility

DFRG.MSC: opens disk defragmenter

CHKDSK: complete analysis of disk partition

DISKPART: disk partitioning tool

Connection management
IPCONFIG: list the configuration of IP addresses on your PC (for more information type IPCONFIG/? in the CMD menu) I

NETCPL.CPL: opens internet properties

FIREWALL.CPL: opens windows firewall

NETSETUP.CPL: opens network setup wizard

कॉप्युटर हार्डवेअर.भाग १  

Posted by शैलेश पिंगळे

संगणक हे ईलेक्ट्रोनिक उपकरण आहे हे उपकरण इनपुट्चा स्वीकार करण्यासाठी सुचना घेते इनपुटवर प्रक्रिया करते आणी माहिती देते संगणकाचे चार मुख्य प्रकार आहेत आपण आता ते पाहु.

संगणकाचे चार मुख्यप्रकार

१ सुपरकॉप्युटर Supercomputer
२ मेनफ्रेम कॉप्युटर Mainfrem computer
३ मिनिकॉप्युटर Minicomputer
४ मायक्रोकॉप्युटर Microcomputer

  • सुपरकॉप्युटर (Supercomputer)

हा कॉप्युटरमधील सर्वात शक्तीशाली प्रकार आहे. याला महासंगणक असे म्हणतात ही विशेष क्षमता असलेली मशीन्स मुख्यत: मोठया संस्थाकडुन वापरली जातात उदा: आकाश शोध मोहिमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नासा सुपरकॉप्युटरचा वापर करते. भारतामधे सी डॆक C-DAC आणी टाटा कन्सल्टन्सीने आजपावोत असे संगणक तयार केलेत हा खुप खर्चीक आणी खुप गुंतागुतीचा प्रकार आहे.

नासाच्या कोलंबियामधील महासंगणक हा एका सेकंदा मधे १००० अब्ज गणित करु शकतो

  • मेनफ्रेम कॉप्युटर Mainfrem computer

हे मुख्यत्वे वातनुकुलित जागेत वापरले जातात. हे अगदी सुपरकॉप्युटर इतके जरी ते शक्तीशालि नसले तरी मेनफ्रेमद्वारे वेगवान प्रक्रिया शक्य होते तसेच डेटा साठविता येतो उदा., विमा कंपन्या लाखो विमाधारकांच्या माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी व ती साठविण्यासाठी मेनफ्रेम कॉप्युटरचा वापर करतात आपल्या ईथे भारतीय रेल्वे तिकीट बूकिंग करण्यासाठी अशा प्रकारचे मेनफ्रेम कॉप्युटर वापरतात.

  • मिनिकॉप्युटर Minicomputer

याला मिडरेंज कॉप्युटर असे ही म्हणतात. या मशिनचा आकार रिफ्रिजरेटरएवढा असतो. मध्यम आकाराच्या कंपन्या किंवा मोठ्या कंपन्यांचे मोठे विभाग विशिष्ट उद्देशासाठी याचा वापर करतात. उदा., उत्पादन विभागामधे मिनि़कॉप्युटचा वापर केला जातो तो प्रामुख्याने उत्पादनप्रक्रिया नियंत्रीत करण्यासाठी

  • मायक्रोकॉप्युटर Microcomputer

कमी शक्ति असली तरी याचा वापर मात्र मोठया प्रमाणावर केला जातो. याची लोकप्रियताही वाढताना दिसत आहे.
मायक्रोकॉप्युटरचे चार प्रकार आहेत - डेस्कटॉप , नोटबुक्, टॅब्लेट पीसी आणि हॅण्डहेल्ड कॉप्युटर

डेस्कटॉप
डेस्कवर किंवा डेस्कच्या बाजुला मावु शकतात, मात्र ते चटकन इथुन तिथे हलविता येत नाहित.

नोटबुक्

नोटबुक कॉप्युटर्ला लॅपटॉप कॉप्युटरदेखील म्हणतात, त्याची घडी करता येते. तसेच ते वजनालाही हलके असतात, आणी ते ब्रिफकेसमधेही बसू शकतात.

टॅब्लेट पीसी
हा नोटबुक कॉप्युटरचाच एक प्रकार आहे तो हस्तलिखित सुचनांचाही स्वीकार करु शकतो. हे इनपुट डिजिटाईज्ड केले जाते, आणी त्यानंतर वर्ड प्रोसेसरसारख्या प्रोग्राम प्रक्रिया करु शकेल अशा ठराविक टेक्स्ट्मधे रुपांतरित केले जाते

हॅण्डहेल्ड कॉप्युटर
सर्वात लहान असतात आणि एका तळहातावर मावु शकतात. याना पाम कॉप्युटर असेही म्हणतात. या प्रकारच्या यंत्रणेमधे पेन इनपुट, रायटिंग रेकग्निशन , पर्सनल ऑर्गनायझेशनल टूल आणि संपर्क यंत्रणा या सर्वांचा समावेश असतो. पर्सनल डिजीटल असिस्टंट (PDA) हा मोठया प्रमाणात वापरला जाणारा
हॅण्डहेल्ड कॉप्युटर आहे

आता पुढील भगात आपण मायक्रोकॉप्युटर हार्डवेअरची माहिति घेऊ

आपला पासवर्ड कसा असावा?  

Posted by शैलेश पिंगळे

आपला पासवर्ड काय असावा हे ज्याने त्याने आपल्या आवडीनुसार ठरवावे.

प्रत्येकाला आपला पासवर्ड योग्य आहे आणि शक्यतो तो कुणाला कळणार नाही असेच वाटते. परंतू आपला पासवर्ड योग्य आहे आणि तो कुणाला कळणार नाही असा गैरसमज कधीच करुन घेवू नये. थोडावेळ जर तुम्ही तुमच्याच पासवर्डचा विचार केल्यास आपणास कळेल कि तो किती सोपा आहे, कारण आपला पासवर्ड म्हणून आपण हा शक्यतो कुणाचे ना कुणाचे नाव दिलेले असते.

सर्वसाधारणपणे एखादे नाव पासवर्ड म्हणून वापरले जाते. निदान ८०% पासवर्ड तरी कुणाच्या ना कुणाच्या नावाचे असतात.

असे कधीही गृहित धरु नये कि आपला पासवर्ड कधिच कुणी शोधू शकणार नाही. आपण जर आपला पासवर्ड म्हणून असेच एखादे नाव वापरले असेल तर तुमचा पासवर्ड तुमच्या सोबत काम करणारी अथवा जवळची व्यक्ति पटकन तुमचा पासवर्ड शोधून दाखवेल.

याचा अर्थ आपला पासवर्ड म्हणून निरनिराळी अक्षरे आणि अंक तसेच सांकेतिक चिन्ह असलेला असावा असा होत नाही. आपला पासवर्ड म्हणून एखादे नाव देण्यामागचा अर्थचमूळी असा असतो कि तो लगेच लक्ष्यात रहावा. परंतू जर एखाद्याचे नाव जर पासवर्ड नसावा तर मग लगेच लक्ष्यात राहील असा पासवर्ड निवडावा तरी कसा? असा प्रश्न निर्माण होतो.

चांगला पासवर्ड असा द्यावा : - निरनिराळी अक्षरे आणि अंक तसेच सांकेतिक चिन्ह वापरुन किचकट पासवर्ड निवडण्याएवजी आपणास हवे असलेले एखादे नावच पासवर्ड म्हणून वापरावे, परंतू त्याच नावामध्ये ' $ ' किंवा ' # ' चिन्ह वापरावे. उदा. जर तुमचा पासवर्ड ' sachin ' असल्यास ' sac#hin ' किंवा ' sachin$ ' असा पासवर्ड द्यावा. अशाप्रकारे आपला पासवर्ड सोपा आणि सहजासहजी कुणाला न कळण्यासारखा होतो.

टीप : शक्यतो आपला पासवर्ड आठ अंकी असावा, कारण सध्या जवळजवळ सर्वच ठिकाणी किमान आठ अंकी असावा लागतो, म्हणून ऐनवेळी काय पासवर्ड द्यावा हे ठरविण्यापेक्ष्या आपला पासवर्ड आठ अंकी तसेच त्यामध्ये ' $ ' किंवा ' # ' चिन्ह असलेला असावा.

इंटेलचा नवा ' कोअर आय सेव्हन ' प्रोसेसर बाजारात दाखल  

Posted by शैलेश पिंगळेइंटेलचा नवा ' कोअर आय सेव्हन ' प्रोसेसर बाजारात दाखल
आता तुमचा संगणक होणार सुपरफास्ट..
जर तुम्ही अजुनही पेन्टियम ४ या सिरिजचे संगणक वापरत असाल तर तुम्ही खुप मागे आहातकारण इंटेल कोअर टु ड्यु प्रोसेसर पण आता जुना झालाय इंटेलने बाजारात आता नविन आणी सुपरफास्ट कोअर आय सेव्हन ' हा नवा प्रोसेसर लॉंच केला. हा जगातील सर्वात फास्ट प्रोसेसर असल्याचा इंटेलचा दावा आहे कोम्प यूजरच्या नव्या गरजा लक्षात घेऊन ' नेहलम प्रोसेसर ' या नव्या मालिकेअंतर्गत इंटेलने आणलेला ' कोअर आय सेव्हन ' हा पहिलाच प्रोसेसर आहे. ९६५, ९४० आणि ९२० या तीन सिरीजमध्ये आणलेले हे प्रोसेसर जे अनुक्रमे ३.२० गिगाहर्टझ, २.९३ गिगाहर्टझ आणि २.६६ गिगाहर्टझ या क्लॉकस्पीडमध्ये बाजारात उपलब्ध असतील. हे प्रोसेसर डीडीआर३-१०६६ मेमरीला सपोर्ट करतील. त्यामुळे हे प्रोसेसर भन्नाट स्पीडचा अनुभव देतील, असे इंटेलचे म्हणणे आहे.


ब्लॉग कसा करायचा?  

Posted by शैलेश पिंगळे

तुम्हीही अत्यंत सोप्या पद्धतीने ते तयार करू शकता. blogger.com चे उदाहरण देता येईल. अगदी मिनिटभरात स्वत:चा ब्लॉग सुरू करू शकता. त्यासाठी तुमचा मेल आयडी आधीपासून असायला हवा. इथे नवे मेल अकाऊंट ओपन करता येत नाही. साइट गूगलशी संबंधित असली तरी जीमेलचेच अकाऊंट वापरावे लागते असे नाही. हॉटमेल अथवा याहूचेही चालेल. सुरुवातीला हा आयडी दिला की त्याचा पासवर्ड टाइप करायचा.

पासवर्ड देऊन झाल्यावर तुम्हाला ब्लॉगवर कोणते नाव हवे आहे ते द्यावे लागते. तुम्ही अगदी वेगळे नावही देऊ शकता. ते नाव तुमच्या ब्लॉगवर दिसत राहील. नंतर वर्ड व्हेरिफिकेशन होते. साइटवर काही इंग्रजी अक्षरे दिसतात. तीच अक्षरे त्याच क्रमाने त्याखालील बॉक्समध्ये टाइप करा. मग रजिस्ट्रेशनचा पहिला टप्पा पूर्ण होतो. दुसऱ्या टप्प्यात या ब्लॉगला नाव द्यावे लागते. ते ठळकपणे ब्लॉगच्या वर दिसत राहील. नंतर ब्लॉगचा अॅड्रेस. तुमचा जसा ईमेल आयडी असतो, तसाच हाही ब्लॉग आयडी असतो. तो एकदा दिल्यावर बदलता येत नाही. वाटले तर दुसऱ्या नावाने तुम्ही दुसरा ब्लॉग सुरू करू शकता. त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक नाव द्या. हे नाव तुमचे स्वत:चे असू शकते तसेच दुसरे काहीही असू शकते. समजा तुम्हाला आयलव्हक्रिकेट असे नाव द्यायचे असेल तरी काही हरकत नाही. फक्त ते आधी इतर कोणीही घेतलेले नसावे. कोणी आधी घेतले असेल तर दुसरे नाव द्यावे लागते. ते देऊन झाले की तुमचा ब्लॉग आयडी तयार होतो. तो असा : आयलव्हक्रिकेट डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम. ब्राऊझरमध्ये तो आयडी टाइप केला की तात्काळ ही ‘डायरी’ ओपन होते. तिच्यात रोजच्या रोज लिखाण करू शकता. एखादे मूल घरात जन्माला आले असेल तर त्याच्या आयुष्याचा पहिल्या दिवसापासूनचा लेखाजोखा या डायरीत लिहिण्याची कल्पना कशी आहे? मोठे झाल्यावर त्या मुलाने वा मुलीने ते वाचल्यास मोठी गंमत वाटेल.

हे ब्लॉग फक्त मजकुराचेच असावेत असे बंधन नाही. एखादा फोटोग्राफर फोटोतून अधिक ‘बोलतो’. तो ते कदाचित शब्दांतून व्यक्त करू शकणार नाही. त्याचा ब्लॉग हा फोटोंचाच ब्लॉग असू शकतो. एखाद्याला चित्रकलेची आवड असेल तर तो स्वत:ची अथवा नामवंत चित्रकारांची चित्रे (अर्थात कॉपीराइटचा विचार करून) ब्लॉगवर टाकू शकतो. त्याला आर्टब्लॉग म्हणतात. फक्त व्हीडीओचीच देवाणघेवाण करायची असेल तर तसा ब्लॉग होतो. त्याला व्ह्लॅाग म्हणतात. तसाच म्युझिक ब्लॉग, स्केचब्लॉग होतो. काहीही असले तरी या सर्वांचा मूळ हेतू परस्परसंवाद असाच आहे.

तुमच्या मित्राचा ब्लॉग आयडी माहीत असेल तर तो टाइप करून पेज ओपन करा आणि त्यातील एंट्रीज वाचून तुमची कॉमेंट पोस्ट करा. मात्र तुम्ही निनावी कॉमेंट करू शकत नाही. तुमचा मेल अॅड्रेस व पासवर्ड द्यावाच लागतो. अन्यथा कोणीही कोणाचाही ब्लॉग ओपन करून काय वाट्टेल ते लिहित राहील. अर्थात ही पद्धतही फुलप्रूफ नाही. एखाद्या बोगस नावाने एखाद्याने ईमेल आयडी ओपन केला तर तुम्ही काय करणार? असो. ब्लॉगधारक जेव्हा ही ‘डायरी’ ओपन करील तेव्हा ही कॉमेंट दिसेल. ती वाचून तुम्ही नवीन एंट्री पोस्ट करू शकता. असेच हे चक्र चालू राहते.

हा ब्लॉग फक्त खासगीच हवा असे नाही. मित्रमैत्रिणींचा एखादा ग्रुप एकत्रितपणे एखादा ब्लॉग चालवू शकतात. कॉलेज लाइफ अथवा त्यानंतर आपापल्या मार्गाला लागल्यावरही एकत्रितपणे गप्पांचा अड्डा जमवू शकतात. प्रत्येकाने एकमेकांना ईमेल पाठविणे हा पर्याय आहेच. पण खुलेआम एकमेकांबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करणे आणि आयडियाज शेअर करणे यासारखा दुसरा आनंद नाही.

एका संगणकावरुन दोन याहु मेसेन्जर लॉग इन करा  

Posted by शैलेश पिंगळे

एका संगणकावरुन दोन याहु मेसेन्जर लॉग इन करा काय खर वाटत नाही ना पण हे खर आहे मित्रांनो
तुम्ही तुमच्या संगणकावरुन दोन युजर याहु मेसेन्जर वर लॉगइन करु शकता
कसे त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या संगणकाच्या रजीस्ट्री फाईलमधे थोडा बदल करवा लागेल तो असा

एका संगणकावरुन दोन याहु मेसेन्जर लॉग इन करा काय खर वाटत नाही ना पण हे खर आहे मित्रांनो
तुम्ही तुमच्या संगणकावरुन दोन युजर याहु मेसेन्जर वर लॉगइन करु शकता
कसे त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या संगणकाच्या रजीस्ट्री फाईलमधे थोडा बदल करवा लागेल तो असा

प्रथम तुमच्या संगणकाच्या START RUN मधे जा
तेथे टाईप करा regedit आता एन्टर करा
त्यानंतर त्यातील HKEY_CURRENT_USER सिलेक्ट करा
त्या मधे software फोल्डरवर जावुन
त्यात yahoo सिलेक्ट करुन त्यातील Pager आणि त्यात Test फोल्डर सिलेक्ट करा
आता उजव्या बाजुल एक नविन
DWORD VALUE की तयार करा तिला नाव द्या plural
आणी तिचि व्हॅलु द्या 1 आनी ते सर्व सेव्ह करा
बघा तुमचा याहु मेसेन्जर किति वेळा वेगवेगळ्या युजर अकांउट्ने लोगिन होईल

NTLDR is Missing असा मॅसेज देउन संगणक बंद झाल्यास काय करावे ?  

Posted by शैलेश पिंगळे

जेव्हा कधी आपण आपला संगणक सुरु करतो व आपणास
NTLDR is Missing
Press any key to restart

Boot: Couldn't find NTLDR
Please insert another disk

NTLDR is missing
Press Ctrl Alt Del to Restart

असा सन्देश विंडोज कडुन दाखवला जातो तेव्हा आपली NTLDR file परत विंडोज मधे रिस्टोर करवी लागते ती कशी करावी या बदद्ल थोडिशी ही माहीती...

जेव्हा कधी आपण आपला संगणक सुरु करतो व आपणास

NTLDR is Missing
Press any key to restart

Boot: Couldn't find NTLDR
Please insert another disk

NTLDR is missing
Press Ctrl Alt Del to Restart

असा सन्देश विंडोज कडुन दाखवला जातो तेव्हा आपली NTLDR file परत विंडोज मधे रिस्टोर करवी लागते ती कशी करावी या बदद्ल थोडिशी ही माहीती...

प्रथम आपण विंडोज एक्स्पी किवा जी कोणती ऑपरेटींग सिस्टीम जी तुमच्या संगणकात ईस्टॉल केली असेल त्याची cd cd drive मधे insert करावी संगणक cd drive ने बुट करावा आनी ऑपरेटींग सिस्टीमच्या सेटअप फाईल कॉपी होउन द्याव्यात आनी जेव्हा तुम्हाला विंडोज कडुन i agree prss F8 असा संदेश दाखविला जाईल त्यानंतर तुम्हाला तो रीपेअर विंडोज साठी विचारणा करेल तेव्हा रीपेअर ऑप्शन सिलेक्ट करुन नंतर cd मधुन NTLDR व NTDETECT.COM या फाईल विंडोजच्या root directory मधे पेस्ट करव्यात त्यासाठी पुढील command वापरावेत

copy e:\i386\ntldr c:\

copy e:\i386\ntdetect.com c:\

त्यानतंर तुमचा विंडोज पुनः सुरु करावा
तुमची ऑपरेटींग सिस्टीम व्यवस्त्तीत चालु होईल.

©2007-2008 शैलेश पिंगळे .सर्व हक्क सुरक्षीत.लेखकाच्या पुर्वपरवानगीशिवाय या ब्लॉगवरील लेख पुन:प्रसिद्ध करु नयेत.